Public | Automated Build

Last pushed: a year ago
Short Description
ldap supervisor
Full Description

Final Project EDT | LDAP TLS SASL

StartTLS Ldap Server with GSSAPI AUTH and Zabbix Monitoring to LDAP Monitor DB

Overview

With different Dockers construct an infraestructure for work in a real instance. Each Docker have their own work.
Also , when i was preparating my project , i decided to use a most secure auth than the simple one of LDAP , so i decided to implement GSSAPI , the best one.

Description of the Project

Partirem de la base que tothom te una base de LDAP , teorica o practica.
El que he fet ha sigut crear una infraestructura real amb dockers del que podria ser una empresa o una escola.
Tota la comunicacio de dades sensibles entre els dockers es fa mitjançant TLS.

Tenim diversos Dockers , cadascun per una finalitat diferent:

 • Docker LDAP
 • Docker Kerberos
 • Docker Client (Simulating the School)
 • Docker LDAP Replica
 • Docker Apache + Mysql + Zabbix

La meva idea es tenir tots els dockers monitoritçats amb un servidor Zabbix central instalat a un docker httpd i agents zabbix a cada docker. En especial en el docker del servidor LDAP la meva intencio es fabricar uns scripts per redirigir dades de la BBDD
Monitor i aixi veure-ls a la interficie grafica.

Tecnologies Emprades.

 1. Openldap
  1. Object Class used:
   • Per a Gestionar Users.
   • Per a Gestionar Grups.
   • Per a Gestionar Hosts.
  2. AuthTypes Working:
   • SASL GSSAPI(Kerberos Ticket Auth)
   • SASL External(Certificate Auth)
  3. StartTLS Security Transport Layer
 2. Docker
 3. Openssl
 4. Supervisord
 5. Nslcd
 6. Kerberos
 7. PAM
 8. Zabbix Agentd y Zabbix Server
 9. Replica LDAP mitjançant TLS y SASL GSSAPI.

Per arrencar els dockers

Crear Network primer

Aixo te un motiu, volem que sempre s'arrenquin amb la mateixa Ip per que quan faci DNS LDAP , concideixin les ips.

 # docker network create --subnet 172.18.0.0/16 -d bridge test

Arrencar Docker LDAP!

 # docker run --net test --ip 172.178.0.2 -h ldap.edt.org --name ldap -it antagme/ldap_supervisor:latest

Arrencar Docker Kerberos (TGT)

 # docker run --net test --ip 172.178.0.3 -h kserver.edt.org --name ldap -it antagme/kerberos:latest

Arrencar Docker LDAP REPLICA

 # docker run --net test --ip 172.178.0.4 -h ldaprepl.edt.org --name replica -it antagme/ldap_replica:latest

Nota important.

Es Molt important seguir l'ordre per rebre correctament les dades del DNS , encara que si falles, nomes hauria que reiniciarse el Daemon NSLCD al docker que falla

Under Construction...

 • [x] Zabbix Server Working in Ubuntu
 • [ ] Put supervisord in all computers
 • [ ] Put TLS on nslcd communication.
 • [ ] Create a PAM for auth krb5 and/or unix ldap.

 • |Client Autoritçat per GSSAPI , i per SASL EXTERNAL|
 • |Serveis instalats: Slapd , nslcd , nginx|
 • |Clients Agafen tickets d'un docker kerberos per auth|
 • | LDAP fa de dns als ordinadors de la xarxa |
Docker Pull Command
Owner
antagme
Source Repository