Public | Automated Build

Last pushed: 2 years ago
Short Description
Postgis voor geo test
Full Description

Basis opzet Postgis, geoserver, openlayers

Elk onderdeel draait in zijn eigen container. Zie de docker-compose.yml om te zien wat er allemaal in zit

Hoe te starten

De opzet is bijna helemaal geautomatiseerd.

  • Na het uitchecken run je docker-compose up en dan worden de containers gestart
  • Als alles draait kun je bij de volgende dingen

    • De postgresql database draait op de standaard poort 5432 (docker:5432). Hier kun je bij met bijv. pgadmin III
    • De geoserver draait op poort 9999 (http://docker:9999)
    • De demo-site draait op poort 8080 (http://docker:8080)
Docker Pull Command
Owner
arnodenuijl
Source Repository