Public | Automated Build

Last pushed: a year ago
Short Description
Ontwikkelstraat app in docker
Full Description

Ontwikkelstraat

Afhankelijkheden

  • Docker
  • IDE voor JAVA
  • Integratie met GIT repo

Project ontwikkelstraat voor atos.

Om te starten met Jenkins als CI service moeten we een instantie van Jenkins kunnen starten.
In dit voorbeeld hebben we gebruik gemaakt van docker om Jenkins te starten.
Met het commando docker run -d -p 8080:8080 -p 50000:50000 jenkins start je in docker een instantie van Jenkins wat dient als de basis voor CI.

Jenkins Image met github plugins

Er is een image aangemaakt op Docker Hub waarop plugins voor git zijn geconfigureerd, zodat deze niet telkens opnieuw hoeven te worden gedownload.

Persisteren van jobs/andere data lokaal

Om te zorgen dat je de jobs niet kwijt raakt na afloop van de configuratie is aan te raden om OF een datavolume aan te maken en deze te gebruiken OF een container met een data volume vanuit de host te starten.

Concrete voorbeelden:

Data volume aanmaken en daarna gebruiken:

$ docker create -v /var/jenkins_home --name jenkins-dv dpmjansen/jenkins
$ docker run -d -p 8080:8080 -p 50000:50000 --volumes-from jenkins-dv dpmjansen/jenkins

Container starten met data volume vanuit host directory:

$ docker run -d -p 8080:8080 -p 50000:50000 -v </jouw/pad/naar/je/eigen>/var/jenkins_home:/var/jenkins_home dpmjansen/jenkins
Project starten vanuit docker
$ docker run -d -p 8080:8080 atostsnoord/ontwikkelstraat
Docker Pull Command
Owner
atostsnoord
Source Repository