Public Repository

Last pushed: 5 months ago
Short Description
Import Z-reports to Tripletex
Full Description

Økonomiverktøy for Cybernetisk Selskab

Titt i de ulike undermappene for mer informasjon.

Docker Pull Command
Owner
cybrairai