Public | Automated Build

Last pushed: 2 years ago
Short Description
Experimental Dockerfile for sejm-ngram
Full Description

Sejmotrendy

Aplikacja webowa pozwalająca na wizualizację trendów używania słów i zwrotów w parlamencie. Dzięki niej, użytkownicy będą mogli sprawdzić, np. posłowie której partii na przestrzeni czasu najczęściej używali sformułowania “tego się nie da zrobić”.

www.sejmotrendy.pl

Jak uruchomić projekt

 1. Clone repo

  git clone https://github.com/tgrez/sejm-ngram.git

 2. Potrzebne będą zainstalowane:

  1. Java 1.7+ <br>
   zainstalowaną Javę weryfikujemy w ten sposób:
   java -version
  2. Maven 3 <br>
   zainstalowanego Mavena weryfikujemy tak:
   mvn --version
  3. Elasticsearch (lub MySQL w przypadku brancha MySQLowego - domyślny jest już teraz Elasticsearch)<br>
   Elasticsearcha trzeba ściągnąć (download link), skonfigurowac i uruchomić (bin/elasticsearch).
   W pliku konfiguracyjnym, elasticserach.yaml, ustawiamy:

   cluster.name: sejmngram-elasticsearch
   script.disable_dynamic: false
   network.host: 127.0.0.1
   transport.tcp.port:9300
   http.port: 9200

 3. Budujemy aplikację

  w katalogu głównym {ścieżka do projektu}/sejm-ngram wykonujemy:

  mvn clean install
  
 4. Uruchamiamy aplikację

  Jeśli Elasticsearch został już uruchomiony, to stawiamy serwer w katalogu {ścieżka do projektu}/sejm-ngram/rest-server:

  ./run.sh
  

W przypadku pytań można pisać na mail widoczny na profilu @tgrez

Docker Pull Command
Owner
d33tah
Source Repository