Public | Automated Build

Last pushed: 2 years ago
Short Description
Docker image pro Oracle Database Express Edition 11g Release 2 - "base" image
Full Description

Docker image pro Oracle Database Express Edition 11g Release 2 - "base" image

Toto je pomocný projekt a image pro hlavní projket docker-oracledb, ve kterém najdete podrobné informace.

Vývoj

Sestavení image lokálně

docker build -t datasyscz/oracledb-base .

Automaticé sestavení na Docker Hub

Image je sestavován automaticky na Docker Hubu: https://hub.docker.com/r/datasyscz/oracledb-base/

Docker Pull Command
Owner
datasyscz
Source Repository