Public | Automated Build

Last pushed: 2 years ago
Short Description
DifiCamop 2016 Signing
Full Description


DifiCamp 2016 Signing

Oppgaven er å vise hvordan man kan ta i bruk Difi’s nye e-signeringsløsning i prosessen med å godta bruksvilkår, samt vise hvordan man kan journalføre avtalene i Difi’s sak/arkiv løsning.

Første steg er å trekke ut forvaltningen/vedlikehold av dagens bruksvilkår fra Drupal (der den ligger i dag) og over til versjonskontrollerte dokumentformater og løsninger. Basert på disse kan man sette sammen et pdf-dokument med de bruksvilkårene som skal signeres. Den nye tjenesten oppretter et signeringsoppdrag som overføres til signeringsportalen. Når signeringen er utført viser man hvordan man med meldingsutveksling potensielt kan overføre dette tilbake til Difi for journalføring og oppdatering av CRM.

Docker Pull Command
Owner
difi
Source Repository