Public Repository

Last pushed: 2 months ago
Short Description
Klient for å publisere statistikk frå Kontakt- og reservasjonsregisterert til Statistikk-API.
Full Description

Kontaktregister-statistikk-klient

Kontaktregister-statistikk-klient er en tjeneste som ved satte mellomrom, overfører utvalgte data fra statistikken i kontaktregisteret, til datapunkter i statistikkløsningen.

Krav

Krav for å kunne kjøre opp kontaktregister-statistikk-klient:

 • Docker 1.13.x eller nyere
 • Docker Swarm
 • Docker Secret

Påkrevde parametre

Parameter Beskrivelse
url.base.kontaktregister URL til API-et til kontaktregisteret
url.base.ingest.statistikk URL til ingest-API-et til statistikkløsningen

Annet:

 • Man må ha navnet på nettverket tilgjengelig
 • Passordet til statistikktjenesten må være lagt inn i Docker Swarms hemmeligheter. Navnet må være 'krr-stat-pumba'.

Opprette tjenesten

 sudo docker service create \
      --network ${docker-network} \
      --mode replicated \
      --replicas 1 \
      --name 'kontaktregister-statistikk' \
      --secret krr-stat-pumba \
      -p 8084:8080 \
      ${image} \
      --url.base.kontaktregister=${kontaktregisterurl} \
      --url.base.ingest.statistikk=${statistikkingesturl}

Oppdatere tjenesten

Oppdatering av tjenesten er også nødvendig dersom passordet til statistikk endres.

sudo docker service update ${service} \
      --secret-add krr-stat-pumba \
      --args "--url.base.kontaktregister=${kontaktregisterurl} --url.base.statistikk=${statistikkurl}" \
Docker Pull Command
Owner
difi