Public | Automated Build

Last pushed: 3 years ago
Short Description
Solr:latest med enkelt skjema og core
Full Description

Solr:latest med enkelt skjema og core

Se FROM repo for start-up instruksjoner

Docker Pull Command
Owner
docstreamadmin
Source Repository