Public Repository

Last pushed: 2 years ago
Short Description
Host client amb utilitats per fer pràctiques de xarxes internes
Full Description

Host client de xarxa interna docker
Conté els serveis:

* vim nmap procps iproute iputils man-db
* xinetd  telnet telnet-server  tftp tftp-server
* openssh openssh-clients
Docker Pull Command
Owner
edtasixm11