Public Repository

Last pushed: 2 years ago
Short Description
Imatge de servidor htpps per als llocs web: www.m11.cat i www.admin.cat
Full Description

@edt 2016
ASIX-M11 Escola del treball de barcelona
Exemple de servidor https per a les seus webs:

  • www.m11.cat (certificat autosignat)
  • www.admin.cat (certificat avalat per la CA "Veritat Absoluta")
    Provar el funcionament dels certificats autosignats i certificats de CA
Docker Pull Command
Owner
edtasixm11