Public Repository

Last pushed: 2 years ago
Short Description
Imatge de client kerberos amb configuració de chfn (potser de sshd).
Full Description

Host client de kerberos.
Obté tiquets dels principals del servidor krb.edt.org
Valida chfn usant kerberos via PAM
servei ssh/sshd usant kerberos-aware

usar conjuntament emb la imatge edtasixm11/krbserver

Docker Pull Command
Owner
edtasixm11