Public Repository

Last pushed: 2 years ago
Short Description
Imatge de servidor kerberos del kingdom edt.org
Full Description

Imatge del servidor kerberos del domini edt.org

A usar en conjunció de la imatge kerberos.
Autentica els prioncipals que el composen

Docker Pull Command
Owner
edtasixm11