Public | Automated Build

Last pushed: 6 months ago
Short Description
Microservice for wrapping slack api in Node
Full Description

sesamslacknode

Microservice that
Følgende funksjoner er implementert:

  • Uthenting av brukere
  • Uthenting av usergroups
  • Oppretting av usergroups og tilhørende channel
  • Oppdatering av usergroups og channel.
  • Legge til deltagere i de forskjellige gruppene.
Docker Pull Command
Owner
eiriksf
Source Repository