Public | Automated Build

Last pushed: a year ago
Short Description
Automatisk bygg av raskrute.
Full Description

Kjapp og oversiktlig visning av enkeltstopp hos Ruter.

Kan ses i aksjon på http://raskrute.logisk.org

Kjør lokalt med:

npm install
npm run prod
npm run start # Serverer dist/ på http://localhost:9999

Kjør tester med:

npm run test

Bruk

npm run [watch|prod]

for å bygge distfiler!

Docker Pull Command
Owner
esiqveland
Source Repository