Public | Automated Build

Last pushed: 7 months ago
Short Description
Proxy Apache per a Elasticsearch
Full Description

httpd22-proxy-es

Imatge docker amb un Apache Httpd 2.2 preparat per a fer de Proxy d'un Elasticsearch amb un o més nodes.

Quan es posa en marxa el contenidor ha de rebre les següents variables:

ELASTIC_URLS(*) -> Llista de urls dels nodes d'Elasticsearch separats per ,

ELASTIC_CREDENTIALS(*) -> Credencials d'Elasticsearch en Base64, el format que s'ha de convertir a Base64 és usuari:password

WHITE_LIST -> Llista de IPs i dominis des dels quals s'ha de poder accedir al Proxy separats per ,

ORIGIN -> Dominis pel qual s'habilita el CORS separats per |, en cas de no indicar cap s'utilitza * per permetre qualsevol domini

USER_BACKEND -> Usuari per protegir les peticions PUT, DELETE, POST a l'Elastic Search

PASSWORD_BACKEND -> Password de l'usuari anterior

(*) -> Paràmetres obligatoris

Exemple de crida

docker run -d --name myproxy -p 80:80 -e ELASTIC_URLS="https://portal305-7.preproduccio-aplicacio.generalitat-de-catalunya.composedb.com:17182/,https://portal413-4.preproduccio-aplicacio-presidencia.generalitat-de-catalunya.composedb.com:17182/" -e ELASTIC_CREDENTIALS="c2FadsasdasdpqQmVLaE5RTg==" -e WHITE_LIST="192.123.122.1,192.123.122.2" -e ORIGIN="integracio.aplicacio.intranet.gencat.cat|preproduccio.aplicacio.intranet.gencat.cat" -e USER_BACKEND="prova" -e PASSWORD_BACKEND="prova" gencatcloud/httpd22-proxy-es:1.0
Docker Pull Command
Owner
gencatcloud
Source Repository