Public Repository

Last pushed: 2 years ago
Short Description
Short description is empty for this repo.
Full Description

Imatge per ASIX-2

Assignatura Modul-11

La imatge serveix com a base per a produïr containers amb el SO de Fedora20.
Hi ha instal·lats els següents serveis:

- vim nmap procps iproute iputils man-db 
- xinetd

Virtual Size: 471.2 MB
Image ID: c87a7b49c551
Created: 2016/04/06

Autor: Carlos Hormigo
Darrera actualització: 2016/04/06

Docker Pull Command
Owner
hscarlos