Public Repository

Last pushed: 2 years ago
Short Description
Minimalize edilmiş ve Türkçe yereline sahip deneme imajı
Full Description

Özellikler

  • Debian stable baz imajı
  • Ruby geliştirme ortamı stabilize edilmiş
  • Python geliştirme ortamı stabilize ediliyor (%60 civarı)
  • git ortamı kurulmuş
  • Türkçe yereli ayarlanmış
  • Sorunsuz UTF desteği sağlanmış
Docker Pull Command
Owner
htaslan