Public | Automated Build

Last pushed: 2 years ago
Short Description
Onze cmdi records hadden een aantal xml-schema errors. Dit script voert het script fix.xsl op ze uit
Full Description

Dit script fixed de cmdi records

Onze cmdi records hadden een aantal syntax errors (op xml schema niveau). Dit script voert het script fix.xsl op ze uit en schrijft het resultaat terug naar de database.

Je gebruikt het als volgt:

docker run -it -e PGDATABASE=oaipmh -e PGUSER=theUser -e PGPASSWD=s0mep4ssw3rd  PGHOST=postgres-server huygensing/cmdi-fix-script

na afloop kun je het resultaat uit /root/output/results.txt uit de database trekken

als je het proces halverwege wil laten starten kan dat met -e OFFSET=100

als je een beperkte set wil runnen kan dat met -e LIMIT=10

Docker Pull Command
Owner
huygensing
Source Repository