Public | Automated Build

Last pushed: 25 days ago
Short Description
A simple awstats image
Full Description

awstats

Docker image for awstats

Dit image bevat een apache en awstats installatie.

Bouwen: docker build -t awstats2 .

Runnen: docker run -it -p 8082:80 -v ~/Documents/docker/awstats/other\_vhosts\_access.log:/var/log/apache2/other\_vhosts\_access.log awstats2

Webpagina: http://localhost:8082/cgi-bin/awstats.pl?


De volgende omgevingsvariabelen worden gebruikt in de awstats configuratie (awstats.stats.conf):
(Default wordt other_vhost_access.log gebruikt)

AWSTATS_CONF_LOGFILE="/var/log/apache2/other_vhosts_access.log"

AWSTATS_CONF_LOGFORMAT="%referer %host %logname %other %time1 %methodurl %code %bytesd %refererquot %uaquot"

AWSTATS_CONF_SITEDOMAIN="awstats"

Op de volgende locaties :

LogFile="__AWSTATS_CONFLOGFILE\_"

LogFormat=__AWSTATS_CONFLOGFORMAT\_

SiteDomain="__AWSTATS_CONFSITEDOMAIN\_"

HostAliases="localhost 127.0.0.1 __AWSTATS_CONFSITEDOMAIN\_"

Andere configuratie settings zijn default ingesteld zoals het niet meetellen van requests vanuit IDgis:

SkipHosts="127.0.0.1 83.247.8.136 78.46.96.163 localhost REGEX[^192.168.] REGEX[^10.]"

Docker Pull Command
Owner
idgis
Source Repository