Public | Automated Build

Last pushed: 3 years ago
Short Description
Short description is empty for this repo.
Full Description

1. Wymaga:

* C++11
* Qt wersja 5+
* GoogleTest (sam pobiera)

2. Co powinno się zbudować:

* client/client - aplikacja klienta
* server/server - aplikacja serwera
* network/libnetwork.so - biblioteka, z której korzystają aplikacje

3. Co robi serwer:

* Oczekuje nadchodzących połączeń na lokalnym adresie (127.0.0.1)
* Akceptuje połączenia
* Jeśli klient wyśle mu wiadomość - odsyła ją

4. Co robi klient:

* Łączy się do serwera na 127.0.0.1
* Kiedy się połączy - wysyła wiadomość (obiekt klasy Message)
* Po odebraniu wiadmości zwrotnej sprawdza czy jest taka sama jak ta, którą wysłał
* Kończy połączenie z serwerem
* Kończy działanie aplikacji

5. Uruchomienie:

./server/server
./client/client

Komunikat: 'Connection error: "The remote host closed the connection" ' jest ok - oznacza, że klient się rozłączył

Docker Pull Command
Owner
jkitaj
Source Repository