Public Repository

Last pushed: 3 years ago
Short Description
För Rasbperry Pi Model 2/For Raspberry Pi Model 2
Full Description

Innehåller Debian/Jessie, apache2, mysql, php5 och WordPress 4.1.
Dockerfile och allt som behövs för att bygga container: http://linuxkurser.nu/?p=164

Content: Debian/Jessie, apache2, mysql, php5 and WordPress 4.1.
Dockerfile and included scripts to build container, see http://linuxkurser.nu/?p=164

Docker Pull Command
Owner
linuxkurser