Public | Automated Build

Last pushed: a year ago
Short Description
data web scrapping for http://mi2.mini.pw.edu.pl:3838/CzasDojazdu/App/
Full Description

CzasDojazdu

http://mi2.mini.pw.edu.pl:3838/CzasDojazdu/app/

Dane

Pobierane są co 30 minut dzięki uruchomieniu skryptu 000_runme.R.
Dane udostępniane są tutaj.

Aplikacja

Kody dostępne są w folderze app/. Aplikacja jest udostępniana tutaj.

Dockery

Dane pobierane są dzięki konteneryzacji. Instrukcje z konfiguracją Dockera uruchamiającego pobieranie danych
dostępne są w pliku Dockerfile. Status builda Dockera pobierającego dane.

Aplikacja działa w obrazie Docker'a Shiny Server.

O motywacji używania kontenerów Docker'a można przeczytać w tym wpisie na blogu.

Autorzy

Docker Pull Command
Owner
marcinkosinski
Source Repository