Public | Automated Build

Last pushed: 3 years ago
Short Description
Short description is empty for this repo.
Full Description

Fangeregister for Mesans arkitekturgruppes fengselscase

Dette er en REST-tjeneste for lagring av fanger.

OBS: Denne dokumentasjonen vises best på GitHub.

Hvordan sette opp tjenesten med Docker

Et ferdigbygget image finnes på DockerHub med navnet mesanfagark/fag-ark-persistering-fangereg.

Start en MongoDB databasecontainer:

docker run -d --name mongo-fangereg mongo:3.0.1

Link deretter fangeregister-servicen til databasen:

docker run --rm --name fangeregister -p 49000:8080 --link mongo-fangereg:mongo mesanfagark/fag-ark-persistering-fangereg

Navnet mongo-fangereg er tilfeldig valgt, og kan byttes ut med et hvilket som helst navn, mens aliaset mongo i

... --link <tilfeldig-valgt-navn>:mongo ...

må hete akkurat dette.

Tjenesten kan nå aksesseres via http://\<din-IP>:49000.

Dersom du føler for å inspisere databasen kan dette for eksempel gjøres slik:

docker run --rm -it --link mongo-fangereg:mongo mongo bash -c 'mongo --host=$MONGO_PORT_27017_TCP_ADDR'

API

Alle verdier er på JSON-format og all kommunikasjon foregår over HTTP.

En fange kan for for øyeblikket se slik ut:

{
 "id": "552a30cfe4b0c8d8b3a82f1a",
 "navn": "Ola Nordmann"
}

Mens en liste med fanger (json-array) kan se slik ut:

[
 {
  "id": "552a30cfe4b0c8d8b3a82f1a",
  "navn": "Ola Nordmann"
 },
 {
  "id": "552a311ae4b0c8d8b3a82f1b",
  "navn": "Kari Nordkvinne"
 },
 ...
 {
  "id": "552a356ce4b0c8d8b3a82f1c",
  "navn": "Sist I Lista"
 }
]

Hente alle fanger

URL Metode Status Returverdi
/fanger GET 200 (OK) Array med fanger.

Eksempel-URL: http://localhost:49000/fanger

Hente én fange

URL Metode Status Returverdi
/fanger/{id} GET 200 (OK) / 404 (Not Found) Fange.

Eksempel-URL: http://localhost:49000/fanger/552a30cfe4b0c8d8b3a82f1a

Lagre en fange

URL Metode Headers Status Input Returverdi
/fanger POST Content-Type: application/json 201 (Created) Fange (uten id/id blir ignorert) Fange med oppdatert id.

Oppdatere en fange

URL Metode Headers Status Input Returverdi
/fanger PUT Content-Type: application/json 200 (OK) / 404 (Not Found) Fange. Oppdatert fange.

Slette en fange

URL Metode Status
/fanger/{id} DELETE 200 (OK) / 404 (Not Found)

Teknologistikkord: Docker, Dropwizard, MongoDB, Morphia.

Docker Pull Command
Owner
mesanfagark