Public | Automated Build

Last pushed: 3 years ago
Short Description
Short description is empty for this repo.
Full Description

isolat

Isolat-tjenesten tar i mot en fange til isolasjon over en gitt tid. Deretter slippes fangen ut av isolat og sendes videre.

Docker oppstart
<code>
docker run -d -p 9998:9998 --name isolat mesanfagark/reaktiv-isolat
</code>

Isolat svarer på url:
<code>
http://localhost:9998/isolat/
</code>

For å sende en fange til isolat, sendes en HTTP POST til http://localhost:9998/isolat/.
Den bryr seg foreløbig ikke om eventuelle headere...

{
 "FangeTilIsolat":
  {
   "Id":"1ES532KD1",
   "Navn":"Albert Åbert"
  },
 "IsoleringsTid":5,
 "CallbackUrl":"http://dummy.url/",
 "Method":"GET"
}

IsoleringsTid - tid i sekunder som fangen blir liggende i isolat
CallbackUrl - url fangen sendes til når isoleringstiden er ute.
Method - HTTP metode brukt.

TODO: Må vel legge til noen headere i callbacket.

Docker Pull Command
Owner
mesanfagark
Source Repository