Public | Automated Build

Last pushed: 2 years ago
Short Description
Short description is empty for this repo.
Full Description

fag-ark-reaktiv

Repo #1 for faggruppe arkitektur -- gruppe 3 - reaktiv/eventdrevet

For å kjøre i gang tjenesten:

  • mvn clean package
  • java -jar target/fag-ark-reaktiv-0.0.1-SNAPSHOT.jar server hello-world.yml
Docker Pull Command
Owner
mesanfagark
Source Repository