Public | Automated Build

Last pushed: 19 days ago
Short Description
SVČ Letokruh Letovice website
Full Description

svcletovice

Web svcletovice.cz

instalace

git clone git@github.com:misli/svcletovice.git
cd svcletovice
sudo docker-compose up -d
sudo docker-compose exec svcletovice leprikon migrate
sudo docker-compose exec svcletovice leprikon createsuperuser

První krok naklonuje repozitář s aplikací.
Ve druhém kroku přejdeme do adresáře s aplikací.
Třetí krok vytvoří databázi.
Čtvrtý vytvoří uživatele
a spustí testovací server.

Server bude dostupný na adrese
http://127.0.0.1:8000/admin/

vytvoření stránek

Práce s redakčním systémem djangoCMS je poměrně intuitivní.
Více informací o redakčním systému je k dispozici zde:
http://www.django-cms.org/en/

konfigurace systému Leprikón

Leprikón je rozšíření djangoCMS. V CMS je třeba nejdříve vytvořit stránku,
ve které bude aplikace Leprikón umístěný.
Na našem webu je to stránka Můj Letokruh
V pokročilém nastavení stránky je třeba nastavit Id na leprikon
a ze seznamu Aplikace vybrat Leprikón.
Po uložení a publikování stránky je třeba restartovat testovací server.

Docker Pull Command
Owner
misli
Source Repository