Public Repository

Last pushed: 6 months ago
Short Description
Webapp for å ta i mot ferdigvegsdata som SOSI og geojson
Full Description

Datafangst bruker NVDB Skrive-API, for å starte begge applikasjonene lag filen docker-compose.yml med følgende innhold:

version: '2'
services:
  datafangst:
    image: nvdbapnevegdata/nvdb-datafangst
    container_name: datafangst-sdk
    ports:
      - "8081:8080"

  skriveapi:
    image: nvdbapnevegdata/nvdb-skriveapi
    container_name: skriveapi-sdk
    ports:
      - "8080:8080"

For å starte både Datafangst og Skrive-API kjøres «docker-compose up»
Nå kjører Datafangst på localhost:8081 og Skrive-API på localhost:8080.

Datafangsts API er grovt beskrevet her: http://apiskriv.vegdata.no/datafangst.html

For å logge inn kan du bruke brukernavn extscs og passord extscs

Docker Pull Command
Owner
nvdbapnevegdata