Public Repository

Last pushed: 9 months ago
Short Description
Standalone distribusjon av NVDB Skrive-API med dummy-integrasjoner
Full Description

For å gjøre utvikling lettere for utviklere uten tilgang til SVV-miljø tilbys en SDK-distribusjon av Skrive-APIet. Denne har dummy-implementasjoner av alle baksystemer.

For å kjøre: «docker run -d -p 8080:8080 --name nvdb-skriveapi nvdbapnevegdata/nvdb-skriveapi»
Containeren stoppes med «docker stop nvdb-skriveapi»

Om alt har gått bra er Skrive-apiet nå tilgjengelig på http://localhost:8080/ på en Linux-maskin. For Windows og Mac kjører docker daemon i en Linux VM og localhost må erstattes med korrekt IP-adresse. For å finne denne åpne et command prompt/terminal og kjør kommando docker-machine ip.

Når man åpner denne siden i nettleseren vises en side der man kan velge innlogging. Dette er ikke knyttet til reelle brukere, men dummybrukere som kun lever i SDKen. Når bruker er valgt vil man bli sendt til /nvdb/apiskriv. Her ligger lenke til dokumentasjonen av APIet, og en testklient som kalles Generator.

Generator-klienten viser eksempler på requester som sendes til APIet, og forventet respons fra APIet.

For å opprette en sesjon programmatisk kan du POSTe ønsket user-id til /login (eks: user-id=extscs). Da blir en serversesjon opprettet. For å bruke denne sesjonen må du bruke JSESSIONID-cookien som returneres ved login.

Loggene til Skrive-APIet nås ved å utføre:
«docker exec -it nvdb-skriveapi bash»
«cd maven/apache-tomcat-8.0.32/logs»

Docker Pull Command
Owner
nvdbapnevegdata

Comments (4)
nvdbapnevegdata
a year ago

Repoet er nå public!

nvdbapnevegdata
2 years ago

siden repoet er private, så må du på noe vis være logget inn for å pulle. Hvis du ikke er det, så later den som det ikke finnes.

Jeg fikk det til med å kjøre en "docker login" i kommandolinjen (logget inn med min egen dockerhub id)

skibohemen
2 years ago

Hm, finner ikke imaget?

$ docker pull nvdbapnevegdata/nvdb-skriveapi
Using default tag: latest
Pulling repository docker.io/nvdbapnevegdata/nvdb-skriveapi
Error: image nvdbapnevegdata/nvdb-skriveapi not found

skibohemen
2 years ago

Takk, skal teste!