Public | Automated Build

Last pushed: 3 years ago
Short Description
Short description is empty for this repo.
Full Description

koha-docker

Docker balíček s českou instalací Kohy

Pro spuštění je nutné mít nainstalované dvě komponenty:

Koha se skládá z více docker kontejnerů:

 • mysql
 • adminer
 • samotná Koha

Tyto kontejnery je nutné za pomocí nástroje docker-compose spojit.

vytvoříme soubor docker-compose.yml

mysql:
 image: mysql
 environment:
  - MYSQL_USER=koha_knihovna
  - MYSQL_PASSWORD=tajneHeslo
  - MYSQL_ROOT_PASSWORD=tajneHeslo
  - MYSQL_DATABASE=koha_knihovna
adminer:
 image: clue/adminer
 links:
  - mysql:mysql
 ports:
  - "81:80"
koha:
 build: .
 links:
  - mysql:mysql
 ports:
  - "80:80"
  - "8080:8080"

poté příkazem docker compose up -d pustíme.

Docker Pull Command
Owner
opensourceknihovna