Public Repository

Last pushed: 2 months ago
Short Description
Short description is empty for this repo.
Full Description

Na bazie oficjalnego obrazu Jenkinsa.
Oddzielenie z jenkins_home folderu z logami oraz folderu webroot z aplikacją.

Docker Pull Command
Owner
robotobibok