Public Repository

Last pushed: 2 years ago
Short Description
Dit is een docker container voor consul op de raspberry pi
Full Description

Je kunt de consul container starten als master van het cluster met de volgende commando:

docker run -d --name consul-master --net=host rrvk/rpi-consul -bootstrap-expect 1 -bind "$(ifconfig | grep -A 1 'eth0' | tail -1 | cut -d ':' -f 2 | cut -d ' ' -f 1)"

Wanneer je wilt dat die de master joint kan dat met de volgende commando:
Waarbij de server de hostname of ip is van de master die je wilt joinen

docker run -d --name consul-slave --net=host rrvk/rpi-consul -bind "$(ifconfig | grep -A 1 'eth0' | tail -1 | cut -d ':' -f 2 | cut -d ' ' -f 1)" -join SERVER

Wanneer je registrator wilt gebruiken om docker events te koppelen met consul kun je de volgende gebruiken:

docker run -d \
--name=registrator \
--net=host \
--volume=/var/run/docker.sock:/tmp/docker.sock \
nimblestratus/rpi-registrator:latest \
consul://localhost:8500

Docker Pull Command
Owner
rrvk