Public Repository

Last pushed: 2 years ago
Short Description
Dit is de marathon container voor mesos en marathon cluster op de raspbery pi
Full Description

Deze container kan worden gemaakt doormiddel van het volgende commando:
Hierbij wordt automatisch de ip opgehaald waar deze container op draait
Ook wordt de timeout verandert want een docker container downloaden kan soms best lang duren

docker run --name marathon \
-d \
-p 8080:8080 \
rrvk/rpi-marathon --master zk://"$(ifconfig | grep -A 1 'eth0' | tail -1 | cut -d ':' -f 2 | cut -d ' ' -f 1)":2181/mesos --zk zk://"$(ifconfig | grep -A 1 'eth0' | tail -1 | cut -d ':' -f 2 | cut -d ' ' -f 1)":2181/marathon --task_launch_confirm_timeout 30000000 --task_launch_timeout 3000000

Docker Pull Command
Owner
rrvk