Public Repository

Last pushed: 2 years ago
Short Description
Dit is de mesos container die kan worden gebouwd op een raspberry pi
Full Description

Dit is de Mesos container die kan worden gebouwd op een raspberry pi.

De Mesos container kan als master of als slave gedraaid worden. Om Mesos als master te starten is de volgende commando nodig.

docker run --net="host" \
--name mesos-master \
-p 5050:5050 \
-e "MESOS_HOSTNAME=rpi-mesos-master" \
-e "MESOS_IP="$(ifconfig | grep -A 1 'eth0' | tail -1 | cut -d ':' -f 2 | cut -d ' ' -f 1)"" \
-e "MESOS_ZK=zk://"$(ifconfig | grep -A 1 'eth0' | tail -1 | cut -d ':' -f 2 | cut -d ' ' -f 1)":2181/mesos" \
-e "MESOS_PORT=5050" \
-e "MESOS_LOG_DIR=/var/log/mesos" \
-e "MESOS_QUORUM=1" \
-e "MESOS_REGISTRY=in_memory" \
-e "MESOS_WORK_DIR=/var/lib/mesos" \
-d \
rrvk/rpi-mesos master --cluster=rpi-mesos-cluster

Waarbij de hostname zelf ingesteld mag worden.

Om Mesos als slave te draaien is de volgende commando nodig:

docker run --net="host" -d --privileged=true -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
--name mesos-slave \
-e "MESOS_MASTER=zk://10.0.4.174:2181/mesos" \
-e "MESOS_LOG_DIR=/var/log/mesos" \
-e "MESOS_LOGGING_LEVEL=INFO" \
-e "MESOS_HOSTNAME=rpi-mesos-node-1" \
rrvk/rpi-mesos slave --ip="$(ifconfig | grep -A 1 'eth0' | tail -1 | cut -d ':' -f 2 | cut -d ' ' -f 1)" --executor_registration_timeout=55mins --executor_shutdown_grace_period=50secs

Waarbij het ip bij MESOS_MASTER moet zijn het ip waar zookeeper draait.
En de hostname wat de hostname is

Docker Pull Command
Owner
rrvk