Public Repository

Last pushed: 2 years ago
Short Description
Dit is een zookeeper container voor op een raspberry pi
Full Description

Deze zookeeper container regelt de master verkiezingen in het mesos en maraton cluster
De zookeerper container kan worden gestart met de volgende commando

docker run --name zookeeper -d \
-p 2181:2181 \
-p 2888:2888 \
-p 3888:3888 \
rrvk/rpi-zookeeper

Docker Pull Command
Owner
rrvk