Public | Automated Build

Last pushed: 3 years ago
Short Description
Short description is empty for this repo.
Full Description

1. Wymaga:

* C++11
* Qt wersja 5+
* GoogleTest (sam pobiera)
* ...

2. Konfiguracja portów i adresów:

W folderach client, server i node są pliki konfiguracyjne: clientConfig.xml, serverConfig.xml, nodeConfig.xml.
Przykładowy dla serwera:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <section name="client">   // sekcja dotyczaca komunikacji z klientami
    <listen address="any" port="3333"/>   // serwer slucha na wszystkich adresach, na porcie 3333
    <send>
      <host address="127.0.0.1" port="2222"/>  // wysyla do klienta na ten adres i port
    </send>
  </section>
  <section name="server">   // sekcja dotyczaca komunikacji z innymi serwerami
      <listen address="any" port="6666"/> // serwer slucha na wszystkich adresach, na porcie 6666
      <send>
        <host address="192.168.0.14" port="6666"/> // lista serwerow z adresami i portami na jakie im wysylac
        <host address="192.168.0.15" port="6666"/>
      </send>
    </section>
  <section name="node">    // sekcja dotyczaca komunikacji z wezlami
    <listen address="any" port="5555"/>   // serwer slucha na wszystkich adresach, na porcie 5555
    <send>
    </send>
  </section>
</configuration>

3. Jak korzystać z servera:

Uruchomienie:

#!bash
$ server -m

4. Jak uruchamiać aplikację korzystając z Dockera:

Na komputerze na którym odpalamy kontener z obrazem należy wykonać kolejno komendy:

#!bash
export DISPLAY=:0
xhost +

Pobranie obrazu:

#!bash
$ sudo docker pull rsoweiti/rso

Do uruchamiania używamy skryptu start.sh z katalogu głównego.
Uruchamianie klienta:

#!bash
$ ./start.sh -c

Uruchamianie serwera:

#!bash
$ ./start.sh -s

Uruchamianie węzła:

#!bash
$ sudo ./start.sh -n

Pliki konfiguracyjne dla aplikacji należy umiescić na swoim komputerze w folderze /tmp/rso_config
Wymagane pliki to:

* clientConfig.xml - konfiguracja dla klienta
* serverConfig.xml - konfiguracja dla serwera
* nodeConfig.xml - konfiguracja dla węzła
* ip.txt - adres (lub adresy) ip bazy danych
* cassandra.yaml - plik z konfiguracją dla bazy danych
Docker Pull Command
Owner
rsoweiti
Source Repository