Public | Automated Build

Last pushed: a year ago
Short Description
Administrasjonsgrensesnitt for lærere i den videregående skolen
Full Descriptionminelev

Administrasjonsgrensesnitt for lærere i den videregående skolen.

Versjon 1.0.0 ble lansert 29. februar 2016.

Docker

Bygg image

$ docker build -t minelev .

Start

$ docker run -d -p 80:3000 --name minelev minelev

Fra hub.docker.com

$ docker run -d -p 80:3000 --name minelev telemark/minelev

Louie

Louie er en samlebetegnelse for digitale løsninger utviklet av Telemark fylkeskommune.

MinElev er utviklet på Louieplattformen.

Lisens

MIT

Docker Pull Command
Owner
telemark
Source Repository