Public | Automated Build

Last pushed: 3 months ago
Short Description
Intranet frontpage for tfk
Full Description

portalen

Forsiden på intranettet vårt

Installasjon

$ git clone git@github.com:telemark/portalen.git

cd inn i directory og kjør setup

$ npm run setup

Fyr opp docker

$ docker-compose up

Funker ut av boksen satt opp mot testserveren til forumsys

Du når serveren på ip-for-docker port 80

Logininfo finnes på sidene til forumsys men en kombinasjon er f.eks. gauss/password

Docker Pull Command
Owner
telemark
Source Repository