Public | Automated Build

Last pushed: 2 years ago
Short Description
Fra Prama-kurset S16
Full Description

Dette er eit repo fra kurset S16. I repo ligger Dockerfila som blei brukt til demo myapp.

Docker Pull Command
Owner
torlarse
Source Repository