Public | Automated Build

Last pushed: 17 days ago
Short Description
Publication and administration tool for trips and places on UT.no and Nasjonal Turbase
Full Description

Turadmin

Turadmin er et publiseringsverktøy for UT.no og Nasjonal
Turbase
. Her kan brukere legge inn sine
turforslag enten ved å tegne inn ruten i kartet (ved hjelp av routing), eller
laste opp en GPS-sporlogg (GPX) fra sin datamaskin.

Det er også mulig for brukeren å spesifisere interessante punkter i nærheten av
turen (f.eks. fine badeplasser, parkering, utsiktspunkt osv.) direkte i kartet,
samt laste opp bilder fra turen.

MIT lisens

Docker Pull Command
Owner
turistforeningen
Source Repository