Public | Automated Build

Last pushed: 2 years ago
Short Description
Image for caffe reports application
Full Description

IO-KawiarnieWorkflow

Każdą nową funkcjonalność dodajemy poprzez stworzenie nowego brancha,
napisanie funkcjonalności, napisanie do niej testów i wmergowania
funkcjonalności do mastera.

$ git checkout -b [nazwa_brancha]
$ ... commits ...

Odpalamy przeglądarkę, wchodzimy na githubie na naszego brancha i
klikamy Pull request. Następnie czekamy na łapki w góre i jeżeli
wszystko jest zatwierdzone mergujemy pull requesta. Później usuwamy
nieużywane branche:

$ git checkout master
$ git pull
$ git push origin --delete [nazwa_brancha]
$ git fetch --all --prune
$ git branch --merged master | grep -v 'master$' | xargs git branch -d

Potem znowu tworzymy nowego brancha git checkout -b ... i zaczynamy
cykl od nowa.

Setup

Jeżeli nie macie virtualenv to ściągnijcie:

$ pip install virtualenv

Teraz tworzymy środowisko

$ git clone git@github.com:VirrageS/io-kawiarnie.git
$ cd io-kawiarnie
$ virtualenv -p python3 venv
$ . venv/bin/activate
(venv)$ pip install --upgrade pip
(venv)$ pip install -r requirements.txt

Teraz jesteśmy gotowi, aby odpalić serwer:

(venv)$ cd caffe
(venv)$ python manage.py migrate
(venv)$ python manage.py runserver

Testing

Do testowania używamy coverage. Aby użyć tego narzędzia wystarczy wpisać.

(venv)$ coverage run --source="caffe" --omit="*migrations*, *venv*, *env*" caffe/manage.py test caffe
(venv)$ coverage report
(venv)$ coverage html
(venv)$ open htmlcov/index.html
 1. W pierwszej linijce, na końcu możemy wyspecifkować jaką aplikację teraz
  testujemy np. reports lub employees.
 2. W drugiej generujemy raport na podstawie testów jakie przeszły. Możemy także
  dodać opcję -m, która dokładnie pokaże nam linijki, które nigdy się nie
  wykonały w testach (!).
 3. W trzeciej linijce generujemy html'owy raport, w którym dokładnie możemy
  sprawdzić, jakie części kodu się wykonały, a które nie. Super przydatne i ładne.
 4. Czwarta linijka to proste makro, które odpala nam html'owy raport w
  przeglądarce.

Code Quality

Jednym z narzędzi, których będziemy używać jest pep8. Używamy go
w katologu, który chcemy sprawdzić jakość naszego kodu. Przechodzi
rekursywnie po folderach, więc jest spoko.

(venv)$ pep8 .

Drugim z nich (narzędzi) jest pylint. Bardzo fajne narzędzie, bo przyznaje
punkty dla naszego kodu :) Musimy mieć zainstalowny pylint-django żeby był
mądry i nie wywalał błędów, które wynikają ze struktury Django i jego aplikacji.

(venv)$ pylint --load-plugins=pylint_django reports

Ostatni parametr reports mówi dla pylint, którą aplikację chcemy
przetestować. Czasami błędy są głupie, no i nie da ich poprawić, wtedy po prostu
zostawiamy - trudno...

Rules

 1. Komentarze w kodzie piszemy po angielsku
 2. Nazwy commitów piszemy po angielsku
 3. Nazwy zmiennych, funkcji piszemy po angielsku
 4. Staramy się niszczyć rzeczy we własnych branchach, a nie masterze
 5. Wszystkie możliwe funkcjonalności powinny mieć swoje testy - najlepiej przed
  wrzuceniem do mastera.
 6. Próbujmy pisać ładny kod, dlatego używamy pep8 i pylint
Docker Pull Command
Owner
virrages
Source Repository