wiktoriatomaszewskal

Bozemnka andrzej, stefan, ziomal, andy