yoshiokatsuneo

Tsuneo Yoshioka

  • Tokyo/Japan
  • Joined May 2014